Jenis organisasi-organisasi kewangan

Mengikut kumpulan
Insurans dalam organisasi-organisasi kewangan
Urus niaga tunai
Кредитование
Pelaburan dan dana
Lain-lain