Jenis hospital-hospital veterinar

Mengikut jenis perkhidmatan
Grooming
Pengawasan dan penjagaan haiwan
Perkhidmatan haiwan peliharaan tambahan
16 tempat-tempat oleh metro
Latihan haiwan
30 tempat-tempat oleh metro
20 tempat-tempat oleh metro
6 tempat-tempat
28 tempat-tempat oleh metro
14 tempat-tempat oleh metro
3 tempat-tempat
Lain-lain